Gurudwara Shri Chulha Sahib, Kotkapura

GURUDWARA SHRI CHULHA SAHIB,

When SHRI GURU GOBIND SINGH JI camped at place where GURDWARA SRI PATSHAHI .....

Read more


Gurudwara Shri Fatuh Samu Dian Tahlian Sahib, Fazilka

GURUDWARA SHRI FATU SAMU DIAN TAHLIAN SAHIB

History According to Bhai Kahn Singh Nabha Ji :- When SHRI GURU GOBIND SINGH JI came here, he .....

Read more


Gurudwara Shri Patshahi Chevin Sahib, Sunehar

GURUDWARA SHRI PATSHAHI CHEVIN SAHIB

When SRI GURU HARGOBIND SAHIB JI was staying at Daroli Bhai Ki, .....

Read more


Gurudwara Shri Patshahi Dasvin Sahib, Kotkapura

GURUDWARA SHRI PATSHAHI DASVIN,

After leaving Sri Anandpur Sahib SHRI GURU GOBIND SINGH JI reached here via .....

Read more


Gurudwara Shri Shini Sahib Patshahi Chevin, Mehar Singh Wala

GURUDWARA SHRI SHINI SAHIB PATSHAHI CHEVIN, MEHAR SINGH WALA

When SHRI GURU HARGOBIND SAHIB JI was .....

Read more


Showing 1 to 5 of 603