Gurudwara Shri Patshahi Pehli Sahib, Talwandi Sabo

 

GURUDWARA SHRI PATSHAHI PEHLI SAHIB is situated in Talwandi Sabo, Distt Bathinda. SHRI GURU NANAK DEV JI visited this place.

Gurudwara Shri Patshahi Pehli Sahib, Talwandi Sabo
Related To :

  • Guru Nanak Dev Ji

Address

Talwandi Sabo, Distt Bathinda, Punjab

Phone no :

-----

Weather information
Maur
sky is clear
Temprature

Min: 24.1°С

Max: 35.8°С