Gurudwara Shri Charan Kamal Sahib, Karhali

 

GURUDWARA SHRI CHARAN KAMAL SAHIB is situated in the Village Karhali, Dakala, Distt. Patiala. SHRI GURU HARGOBIND SAHIB JI, visited here residence of Bhai Surmukh Sikh. GURU SAHIB stayed here for 40 days.


Gurudwara Shri Charan Kamal Sahib, Karhali
Related To :

  • Guru Har Gobind Sahib Ji

Address

-----

Phone no :

-----

Email :

-----

Website :

-----

Weather information
Temprature

Min:

Max: