Gurudwara Shri Kot Sahib, Kiratpur Sahib

GURUDWARA SHRI KOT SAHIB is situated in the Kiratpur Sahib City, Distt Ropar. It is situated on the back side of GURUDWARA SHRI SHEESH MAHAL SAHIB. At this Sacred place SHRI GURU HAR RAI SAHIB JI received GURU GADI from SHRI GURU HARGOBIND SAHIB JI. Later SHRI GURU HARKARISHAN SAHIB JI received GURU GADI from SHRI GURU HARRAI SAHIB JI.

   
Gurudwara Shri Kot Sahib, Kiratpur Sahib

related to:

  • Guru Har Gobind Sahib Ji
  • Guru Har Rai Sahib Ji
  • Guru Har Krishan Sahib Ji

address:

-----

phone no:

-----

Weather information

Nurpur Kalan

light rain

temprature

Min: 27°С

Max: 27°С

Near By Gurudwaras

Gurudwara Shri Sheesh Mahal Sahib, Kiratpur Sahib

Distance : 0 m

Gurudwara Shri Charan Kamal Sahib, Kiratpur Sahib

Distance : 30 m

Gurudwara Shri Bibangarh Sahib, Kiratpur Sahib

Distance : 360 m

Gurudwara Shri Manji Sahib, Kiratpur Sahib

Distance : 3 km

Gurudwara Baba Gurdita Ji, Kiratpur Sahib

Distance : 3 km

Gurudwara Shri Teer Sahib, Kiratpur Sahib

Distance : 8 km

Gurudwara Shri Bunga Sahib, Bunga

Distance : 8 km

Gurudwara Shri Tibbi Sahib, Kiratpur Sahib

Distance : 9 km

Gurudwara Shri Patalpuri Sahib, Kiratpur Sahib

Distance : 9 km

Gurudwara Bhai Jaita Ji, Anandpur Sahib

Distance : 12 km

Gurudwara Qila Anandgarh Sahib, Anandpur Sahib

Distance : 12 km

Gurudwara Shri Shahidi Bagh Sahib, Anandpur Sahib

Distance : 13 km

Gurudwara Shri Kesgarh Sahib, Anandpur Sahib

Distance : 13 km

Gurudwara Qila Lohgarh Sahib, Anandpur Sahib

Distance : 14 km

Gurudwara Shri Shaheedganj Sahib, Anandpur Sahib

Distance : 14 km

Gurudwara Shri Mata Jito Ji, Anandpur Sahib

Distance : 15 km

Gurudwara Shri Rantham Sahib, Sarthali

Distance : 16 km

Gurudwara Shri Bhavikhatsar Sahib, Sumlaah

Distance : 16 km

Gurudwara Bhai Khanya Ji, Mohiwall

Distance : 17 km

Gurudwara Shri Manji Sahib, Anandpur Sahib

Distance : 17 km

Gurudwara Shri Bhora Sahib, Anandpur Sahib

Distance : 18 km

Gurudwara Qila Holgarh Sahib, Anandpur Sahib

Distance : 18 km

Gurudwara Qila Taragarh Sahib, Anandpur Sahib

Distance : 18 km

Gurudwara Qila Fatehgarh Sahib, Anandpur Sahib

Distance : 19 km

Gurudwara Shri Suhela Ghora Sahib, Anandpur Sahib

Distance : 20 km

Gurudwara Shri Parivar Vichora Sahib, Kiratpur Sahib

Distance : 20 km