Gurudwara Shri Teer Sahib, Kiratpur Sahib

GURUDWARA SHRI TEER SAHIB is situated in Kiratpur Sahib Distt Ropar. It is situated near Gurudwara Shri Baba Gurditta Ji, Kiratpur Sahib. From here SHRI GURU HARGOBIND SAHIB JI revealed Gurudwara Shri Patalpuri Sahib by shooting an arrow from here.

   
Gurudwara Shri Teer Sahib, Kiratpur Sahib

related to:

  • Guru Har Gobind Sahib Ji

address:

-----

phone no:

-----

Weather information

Nurpur Kalan

light rain

temprature

Min: 25.2°С

Max: 32.1°С

Near By Gurudwaras

Gurudwara Shri Bunga Sahib, Bunga

Distance : 5 km

Gurudwara Shri Manji Sahib, Kiratpur Sahib

Distance : 6 km

Gurudwara Baba Gurdita Ji, Kiratpur Sahib

Distance : 7 km

Gurudwara Shri Tibbi Sahib, Kiratpur Sahib

Distance : 7 km

Gurudwara Shri Charan Kamal Sahib, Kiratpur Sahib

Distance : 8 km

Gurudwara Shri Kot Sahib, Kiratpur Sahib

Distance : 8 km

Gurudwara Shri Sheesh Mahal Sahib, Kiratpur Sahib

Distance : 8 km

Gurudwara Shri Bibangarh Sahib, Kiratpur Sahib

Distance : 9 km

Gurudwara Shri Patalpuri Sahib, Kiratpur Sahib

Distance : 10 km

Gurudwara Shri Shaheedganj Sahib, Anandpur Sahib

Distance : 11 km

Gurudwara Shri Mata Jito Ji, Anandpur Sahib

Distance : 12 km

Gurudwara Bhai Khanya Ji, Mohiwall

Distance : 15 km

Gurudwara Shri Bhavikhatsar Sahib, Sumlaah

Distance : 15 km

Gurudwara Qila Taragarh Sahib, Anandpur Sahib

Distance : 15 km

Gurudwara Shri Rantham Sahib, Sarthali

Distance : 17 km

Gurudwara Shri Parivar Vichora Sahib, Kiratpur Sahib

Distance : 17 km

Gurudwara Shri Suhela Ghora Sahib, Anandpur Sahib

Distance : 17 km

Gurudwara Shri Shahidi Bagh Sahib, Anandpur Sahib

Distance : 18 km

Gurudwara Qila Anandgarh Sahib, Anandpur Sahib

Distance : 18 km

Gurudwara Bhai Jaita Ji, Anandpur Sahib

Distance : 18 km

Gurudwara Qila Lohgarh Sahib, Anandpur Sahib

Distance : 19 km

Gurudwara Shri Jhiri Sahib, Basali

Distance : 19 km

Gurudwara Shri Manji Sahib, Anandpur Sahib

Distance : 19 km

Gurudwara Shri Kesgarh Sahib, Anandpur Sahib

Distance : 19 km

Gurudwara Shri Bhora Sahib, Anandpur Sahib

Distance : 19 km

Gurudwara Qila Holgarh Sahib, Anandpur Sahib

Distance : 20 km

Gurudwara Qila Fatehgarh Sahib, Anandpur Sahib

Distance : 20 km