Gurudwara Shri Teer Sahib, Kiratpur Sahib

 

GURUDWARA SHRI TEER SAHIB is situated in Kiratpur Sahib Distt Ropar. It is situated near Gurudwara Shri Baba Gurditta Ji, Kiratpur Sahib. From here SHRI GURU HARGOBIND SAHIB JI revealed Gurudwara Shri Patalpuri Sahib by shooting an arrow from here.


Gurudwara Shri Teer Sahib, Kiratpur Sahib
Related To :

  • Guru Har Gobind Sahib Ji

Address

Kiratpur Sahib, Distt :- Ropar, Punjab, India

Phone no :

-----

Email :

-----

Website :

-----

Weather information
Temprature

Min:

Max:

Near By Gurudwaras
Gurudwara Shri Baoli Sahib, Kiratpur Sahib
Distance : 0 m
Gurdwara Sri Harimandir Sahib, Kiratpur Sahib
Distance : 1 km
Gurudwara Shri Bunga Sahib, Bunga
Distance : 5 km
Gurudwara Shri Manji Sahib, Kiratpur Sahib
Distance : 6 km
Gurudwara Baba Gurdita Ji, Kiratpur Sahib
Distance : 7 km
Gurudwara Shri Tibbi Sahib, Kiratpur Sahib
Distance : 7 km
Gurudwara Shri Kot Sahib, Kiratpur Sahib
Distance : 8 km
Gurudwara Shri Charan Kamal Sahib, Kiratpur Sahib
Distance : 8 km
Gurudwara Shri Sheesh Mahal Sahib, Kiratpur Sahib
Distance : 8 km
Gurudwara Shri Bibangarh Sahib, Kiratpur Sahib
Distance : 9 km
Gurudwara Shri Patalpuri Sahib, Kiratpur Sahib
Distance : 10 km
Gurudwara Shri Sheeshganj Sahib, Anandpur Sahib
Distance : 11 km
Gurudwara Shri Mata Jito Ji, Anandpur Sahib
Distance : 12 km
Gurudwara Bhai Khanya Ji, Mohiwall
Distance : 15 km
Gurudwara Qila Taragarh Sahib, Anandpur Sahib
Distance : 15 km
Gurudwara Shri Bhavikhatsar Sahib, Sumlaah
Distance : 15 km
Gurudwara Shri Bangarh Sahib, Simbal Majra
Distance : 16 km
Gurudwara Shri Suhela Ghora Sahib, Anandpur Sahib
Distance : 17 km
Gurudwara Shri Rantham Sahib, Sarthali
Distance : 17 km
Gurudwara Shri Parivar Vichora Sahib, Kiratpur Sahib
Distance : 17 km
Gurudwara Bhai Jaita Ji, Anandpur Sahib
Distance : 18 km
Gurudwara Shri Shahidi Bagh Sahib, Anandpur Sahib
Distance : 18 km
Gurudwara Qila Anandgarh Sahib, Anandpur Sahib
Distance : 18 km
Gurudwara Shri Kesgarh Sahib, Anandpur Sahib
Distance : 19 km
Gurudwara Shri Bhora Sahib, Anandpur Sahib
Distance : 19 km
Gurudwara Shri Jhiri Sahib, Basali
Distance : 19 km
Gurudwara Shri Manji Sahib, Anandpur Sahib
Distance : 19 km
Gurudwara Qila Lohgarh Sahib, Anandpur Sahib
Distance : 19 km
Gurudwara Qila Fatehgarh Sahib, Anandpur Sahib
Distance : 20 km
Gurudwara Qila Holgarh Sahib, Anandpur Sahib
Distance : 20 km