Gurudwara Shri Mata Sunder Kaur Ji Sahib, Talwandi Sabo

 

GURUDWARA SHRI MATA SUNDAR KAUR JI & MATA SAHIB KAUR JI SAHIB is situated in Talwandi Sabo In Dsitt. Bhathinda. GURUDWARA SAHIB is situated on the back side of GURUDWARA TAKHAT SHRI DAMDAMA SAHIB. SHRI GURU GOBIND SINGH JI came after the Battle of Mukatsar Sahib. When GURU SAHIB reached this holy place, Mata Sundar Kaur Ji & Mata Sahib Kaur Ji reached here from Delhi along with Bhai Mani Singh Ji. Both the Mata Ji's asked that where are the Sahibjada's ? GURU SAHIB recited while looking towards the Sikh followers :


"In Putran Ke Sees Par, Vaar Diye Sut Char||Char Muai Taan Kiya Bhaya, Jeewat Kayee Hazaar||"

Gurudwara Shri Mata Sunder Kaur Ji Sahib, Talwandi Sabo
Related To :

  Address

  Takhat Shri Damdama Sahib, Talwandi Sabo, Distt :- Bathinda, Punjab, India

  Phone no :

  -----

  Email :

  -----

  Website :

  -----

  Weather information
  Temprature

  Min:

  Max: